HBLT - 001.18 - Nhà phố

 • Chủ đầu tư
  Chủ đầu tư:

  Anh chị Nam Huyền

 • Địa điểm
  Địa điểm:

  Kim CHung - hoài đức - hà nội

 • Năm hoàn thành
  Năm:

  8-2018

 • Diện tích
  Diện tích:

  180m2 

 • Dự toán
  Dự toán:

  1.1 tỷ